ஐரோப்பிய பாராளுமன்றத்தில் Facebook CEO Mark Zuckerberg


ஐரோப்பிய பாராளுமன்றத்தில் Facebook CEO Mark Zuckerberg3 மில்லியன் Facebook பயனாளர்ளின் தகவல்கள் திருடப்பட்ட விடயம் சம்பந்தமாக Facebook தலைமை நிருவாகி மார்க் அழைக்கப்பட்டுள்ளார்.

 "myPersionality" என்ற Facebook Application மூலமாகவே  தகவல்கள் அனைத்தும் கசிந்துள்ளதாக ஏற்கனவே அறியப்பட்டு   இருந்தது.  ஒப்புக்கொண்ட மார்க் இதற்கன மன்னிப்பையும் கோரியிருந்தார் .


 இந்த தகவல்  திருட்டு சம்பந்தமான அணைத்து கேள்விகளுக்கும் ஐரோப்பிய பாராளுமன்றத்தில் விடை  அளிக்கவுள்ளார். இதனை அந்த பாராளுமன்ற அவைத்தலைவர் அந்தோனியோ தனது அறிக்கையில் வெளியிட்டுள்ளார்.நன்றி

தமிழால் இணைவோம்

BIG BIT TECH TAMILPost a Comment

Previous Post Next Post