மீண்டும் சிக்கலில் மாட்டி உள்ள கூகுள் நிறுவனம்

google google maps google translate google docs google drive google flights google earth google slides google photos google scholar google sheets google search google hangouts google analytics google account google assistant google alerts google app google activity google adsense google app store google authenticator google admin a google a day a google number a google a day answers a google account a googolplex a google phone a google user a google translate a google map a google home google books google business google backup and sync google backup google backgrounds google bookmarks google business email google blog google breakout google basketball b google translate b google maps b google docs b google classroom b google drive b google slides b google earth b - google search b google news b google finance google classroom google calendar google chrome google contacts google careers google chrome store google chrome download google customer service google chat google chromebook c google finance c google classroom c google translate c google maps c google profile picture c google drive c google calendar c google news c google test c google scholar google domains google doodle google duo google duplex google draw google dns google dashboard google doodle games d google docs d google drive d google chrome d google translate d google maps d google classroom d google slides d google scholar d google finance d google play google earth view google email google earth pro google earth maps google extensions google easter eggs google express coupon google email account google expeditions e google translate e google sheets e google device limit reached e google scholar e google play card e google classroom e google docs e google earth e google drive e google account google feud google fiber google finance google fonts google find my phone google fit google file stream google flight matrix google fiber speed test f google finance f google translate f google drive f google flights f google docs f google slides f google classroom f google scholar f google earth f - google search google gravity google games google groups google gmail google goggles google google google guitar google gps google g suite google gnome game g google translate g google maps g google classroom g google drive g google logo g google earth g google slides g google news g google play g google photos google home google home mini google home app google hotels google home max google headquarters google help google homepage google home vs alexa h google translate h google maps h google hangouts h google classroom h google news h google drive h google slides h google earth h google contacts h google docs google images google internet google inbox google in 1998 google internships google incognito google io google it google interview questions google india i google everything i googled my symptoms meme i google myself i googled my symptoms beach i googled my symptoms t shirt i googled it in spanish i googled it for you i googled my symptoms camping i google maps i googled it meme google jobs google jobs nyc google jobs chicago google japan google jobs seattle google junior google jeopardy google journal google jobs los angeles google jobs boulder j google profile pic j google translate google keep google keyboard google keyword tool google keywords google kids google keep chrome google keyword search google knowledge graph google keyword planner tool google kubernetes k google translate k google finance k google maps k - google search k google scholar k google earth k google drive google news uk k google images ok google commands google login google lens google logo google link shortener google laptop google live google local guides google listing l google translate l google maps l google earth l google docs l google classroom l google scholar l google slides l google drive google music google my business google movies google map satellite google mini google my maps google maps api google meet google messages m google maps m google finance m google docs m google classroom m google photos m google profile picture my google account m google drive my google maps my google history google news google notes google now google next google news india google news app google net worth google nexus google nest google news alerts n google docs n google translate n google maps n google drive n google scholar n google slides n google earth in google we trust in google sheets in google drive google one google ok google google optimize google opinion rewards google open youtube google onedrive google onhub google owner google okay o google translate o google classroom o google docs o google maps o google slides o google scholar o google drive o google play o google play services parou o google ou a google google play google play music google plus google pixel 3 google phone google pay google play movies google pacman google pixel 2 xl p google translate p google maps maps.google.com hawaii maps.google.com denver maps.google.comhttps //www.google.com/ gws_rd=ssl maps.google.cpo google quick draw google quiz google qr code google qibla google questionnaire google quotes google quantum computer google quizzes google qr scanner google query q google translate q google maps q google traduction q google tradutor q google traduttore q google traductor google b&q google#q=youtube google 10q google q nexus google reviews google remote desktop google router google recovery google ru google reminders google recaptcha google rewards google revenue r googlesheets r google maps r google analytics r google pixel r google style guide r google drive r google translate r googlevis r google home r google maps api google sign in google store google sites google street view google stock google space google search console s google translate s google scholar s google docs s google finance s google maps s google slides is google making us stupid s google classroom is google down s google earth google travel google take a selfie google themes google tag manager google timer google tasks google take me home google trips google tv t google finance t google enrollment t google maps t google classroom t google drive t google slides t google scholar t google earth t google news t google translation google url shortener google uk google usa google update google url builder google ultron google unblocked games google university google unit converter u google translate u google maps u google it 94 google voice google voice number google voice app google video chat google vr google view google voice login google ventures google vault google voicemail v google finance v google maps v google classroom v google docs v google translate v google play v-google&layout=mobile v google earth v-google&vndel=watch v google drive google wifi google wallet google weather google world google webmaster tools google watch google word google wifi review google where am i google website w google finance w google translate w google maps google x jobs google xl 2 google express google x projects google xfinity google xl phone x google enrollment x google finance x google translate x google enrollment has stopped x google vlc plugin x-google-dkim-signature x-google-original-from x-google-chrome-pdf x-google-smtp-source x google maps google youtube google yeti google yahoo google youtube red google you're dumb google youtube music google youtube tv google you stupid google you're the best google yubikey y google account y google translate my google y google drive y google photos y google docs my google reviews my google business google zero gravity google zipper google zerg rush google zeitgeist google zip code google zurich google zoo google zillow google zeitgeist 2018 google zero z google finance z google translate google 0 gravity google 0lay google 0photos google 0lus google 0lay music google 0.0.0.0 google 0/0 google 0 results google 0g 0 google maps 0 google translate 0 google street view 0 google earth 0 google images 0 google drive 0.google classroom 0 google chrome $0 google pixel google=0 google 1998 google 10k google 1800 number google 1997 google 1999 google 1988 google 1 storage google 1990 google 19th birthday google 1 drive 1 google stock 1 google drive 1 google stock price 1 googolplex 1 google docs 1 google maps 1 google translate 1 google result 1 googol dollars 1 googol number google 2 step verification google 2018 google 2017 revenue google 2 xl google 2000 google 2018 calendar google 2 phone google 2012 google 2017 google 2019 internships 2 google voice numbers 2 google home mini 2 google accounts 2 google wifi 2 google stocks 2 googleplex 2 google news apps 2 google mini 2 google home max 2 google play services google 3d google 360 google 365 google 3d warehouse google 360 view google 360 camera google 360 video google 3 pack google 3d models google 360 virtual tour 3 google home mini 3 goggles 3 google drive 3 google chrome helpers 3 google play services running 3 goggles gif 3 google pixel 3 google wifi 3 google translate 3 google map google 4 doodle google 401k match google 404 google 411 google 400 error google 404 error google 4k google 4j google 403 error google 404 page 4 google wifi 4 google docs 4 goggle night vision 4 google translate 4 gogglebox 4 google maps 4 google chrome processes 4. google scholar 4 google earth 4 google play google 5 star google 500 error google 5 minute timer google 5g google 5 star review google 5-day forecast google 5 star logo google 5x google 5 star rating google 5 billion fine 5 google games 5 google products 5 google norms 5 google tricks 5 google translate 5 google chrome in task manager 5 google play card 5 google slides 5 google easter eggs 5 google services google 666 google 60 minutes google 66 google 6p google 68 google 69 google 666 logo google 64 google 60 google 66 games 6 google wifi points 6 google assistant voices 6 google tricks 6 google chrome processes running 6 google maps 6 google camera 6 google easter eggs 6 google translate 6 google pixel 6 google earth google 78754 google 767 google 72 qubit google 7 inch tablet google 77 google 7-eleven near me google 70 20 10 google 7 minute timer google 78754 failure google 72 7 google easter eggs 7 google android tablet 7 google pixel 2 xl 7 google tricks 7 google chrome processes 7 google products 7 google games 7 google translate 7 google camera 7 google maps google 800 number google 8.8.8.8 google 8 ball google 80/20 google 8mages google 8fit google 80s google 8 ball pool google 8.1 google 8 digit backup code 8 google play tablet 8 google maps 8 google chrome processes 8 google games 8 google camera 8 google map tricks 8 google translate 8 google sketchup 8 google pixel 8 google earth google 9 to 5 google 99 google 98 google 911 google 99 cent google 9.0 google 9th ave google 94043 google 93 google 90 minute coding sample 9 google chrome processes 9 google tricks 9 google maps 9 google translate 9 google easter eggs 9 google drive 9 google tablet 9. google earth google 9apps 9 google drive movie google gps location google gps location history google gps location api google gps location of cell phone google gps location tracker google gps locations maps google gps location app google gps location service google gps location download google earth gps location google maps gps location is wrong google gps location tracking google maps gps location accuracy google map gps location android android google gps location gps location google maps app google maps and gps location google maps api android gps location get gps location google maps android google maps api v3 gps location google location by gps google map location by gps coordinates google gps coordinates converter google map gps coordinates converter google earth gps coordinates converter fake gps location google chrome google maps gps coordinates enter google earth show gps location google gps coordinates format google gps coordinates finder google maps gps location find google maps gps location format google maps gps location finder google earth gps coordinates format google get gps coordinates from address google maps gps coordinates finder google forms gps location google maps gps coordinates get google maps gps incorrect location gps location in google maps google maps gps wrong location iphone gps location in google earth gps location into google maps find gps location in google maps enter gps location in google maps gps location google maps iphone enter gps location into google maps google maps gps coordinates javascript google gps coordinates lookup google maps - gps coordinates latitude and longitude google maps gps coordinates link google map - gps coordinates lat and long google gps location map google maps gps location not working google maps no gps location google maps gps coordinates on iphone gps location on google maps gps location on google earth find gps location on google maps show gps location on google maps display gps location on google maps google plus gps location google photos gps location fake gps location google play google gps coordinates search google maps gps location search google maps gps coordinates south africa google maps gps coordinates show google play fake gps location spoofer google share gps location google search gps location convert google gps coordinates to garmin google convert gps coordinates to address gps location tracker google maps google maps gps coordinates url google maps gps coordinates utm gps location using google maps find gps location using google maps google location vs gps gps location via google maps google location vs standalone gps google gps wrong location google maps gps coordinates wrong google gps showing wrong location google location without gps gps location with google maps google maps location without gps google with gps coordinates

கூகுள் நிறுவனமானது கடந்த மாதம் பிற நிறுவனங்களுடன் போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை மீறி நடந்ததாக கூறி 5000 கோடி டொலரிணை தண்டப்பணமாக செலுத்தி இருந்தது.


இந்த முறை நாம் ஒரு இடத்தினை அறிய பயன்படுத்தும் GPS Location APPLICATION ஐ தவறான முறையில் பயன்படுத்தி உள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. Google Map ஐ பயன்படுத்தும் போதும் இன்னபிற அப்ளிகேஷன்களை செயல்படுத்துவதற்காக வேண்டியும் இந்த Location நாம் ON செய்து வைப்போம். தேவையற்ற நேரங்களில் off செய்து வைக்கவும் முடியும்.ஆனால் இவ்வாறு OFF செய்த பின்னும் நாம் உள்ள இடத்தை கூகுள் நிறுவனத்தினால் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இவற்றினை ஆய்வு செய்த செய்தி நிறுவனம் ஒன்று இந்த தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.


இவற்றில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது Android பயனர்கள் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது. ஆப்பிளின் ஐபோன் வகைகளை பயன்படுத்துபவர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்த செய்தி நிறுவனம் கூறியுள்ளது.


இவ்வாறு வாடிக்கையாளர்களின் இருப்பிடத்தை அறிந்து கொண்டமை தொடர்பாக பல்வேறு நிறுவனங்கள் சட்ட ரீதியான சிக்கல்களை எதிர்கொண்டு உள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.தொழில்நுட்பம் சார் ஏனைய செய்திகளை அறிந்துகொள்ள இங்கே செல்லவும்நன்றி
தமிழால் இணைவோம்
BIG BIT TECHPost a Comment

Previous Post Next Post