அதி திறன் வாய்ந்த புதிய processor அறிமுகம்

intel processor i9 intel processor i9 review intel processor i9 price intel processor i9 price india intel processors i9 vs i7 intel i9 processor release date intel i9 processor laptop intel i9 processor wiki intel i960 processor intel i9 processor specification intel i9 processor release date in india intel i9 processor amazon intel i9 processor vs amd intel i9 processor buy intel i9 processor benchmark best intel processor i9 intel core i9 processor price in bangladesh intel core i9-7900x processor benchmark intel core i9-7920x processor bx80673i97920x intel processor core i9 intel i9 processor comparison intel i9 processor cost intel i9 processor 18 core intel latest processor core i9 intel i9 core processor release date intel core i9 processor price in india intel core i9 processor laptop intel core i9 processor price in pakistan intel core i9 processor reviews intel i9 processor desktop intel i9 processor details intel core i9 processor details intel i9 processor launch date intel i9 extreme processor intel core i9 extreme processor intel i9 processor for sale intel i9 processor features intel i9 processor family latest intel processor i9 features intel core i9 processor features motherboard for intel i9 processor intel i9 processor gaming harga processor intel i9 intel core i9 processor information latest intel processor i9 price india what is intel i9 processor intel i9 processor list intel i9 processor laptop price in india intel i9 processor lineup intel i9 processor laptop price intel core i9 processor laptop price latest intel processor i9 latest intel processor i9 price intel i9 processor motherboard intel i9 processor support motherboard intel i9 mobile processor intel new processor i9 intel new processor i9 price intel new processor i9 price in india newest intel processor i9 price of intel i9 processor price of intel i9 processor in india features of intel i9 processor intel i9 processor ppt intel i9 processor price philippines intel i9 processor pc intel i9 processor performance intel i9 processor release intel core i9-7900x processor review intel i9 18 core processor release date intel core i9-7900x processor release date intel i9 processor specs intel i9 processor socket intel i9 processor speed latest intel processor i9 specification harga processor intel core i9 terbaru intel i9 processor wikipedia latest intel processor i9 wiki intel core i9 processor wikipedia laptop with intel i9 processor computer with intel i9 processor intel i9 18 core processor price intel i9 16 core processor new intel processors 2017 i9 intel i9-7900x processor intel core i9-7900x processor intel core i9-7920x processor intel core i9-7980xe processor intel core i9-7960x processor intel core i9-7900x 3.3ghz processor intel processors intel processor comparison intel processors ranked intel processor diagnostic tool intel processor identification utility intel processors wiki intel processor roadmap intel processor names intel processors 2018 intel processor generations chart intel processor generations intel processor list intel processor drivers intel processor warranty intel processor ranking intel processor architecture intel processor architecture pdf intel processor announcement intel processor amazon intel processor after coffee lake intel processor app intel processor advisor intel processor avx intel processor ark intel processor and motherboard combo an intel processor the intel processor diagnostic tool the intel processors evolution the intel processor identification utility inside a intel processor a guide to intel processors intel a series processor a quad core intel processor intel processor benchmarks intel processor bug intel processor benchmark comparison intel processor backdoor intel processor bug 2018 intel processor buying guide intel processor breakdown intel processor best buy intel processor brands intel processor by year intel b processor intel b960 processor intel b series processors intel processor comparison tool intel processor compare intel processor comparison chart laptop intel processor compatibility intel processor comparison 2018 intel processor chart 2018 intel processor chips intel processor codes intel processor coffee lake intel c processor c states intel processors intel vt-x processors intel processor diagnostic tool fail intel processor differences intel processor diagnostic tool linux intel processor diagnostic tool mac intel processor delay intel processor design intel processor deals intel processor datasheet intel d processor intel d processor vs dual core intel d processor 820 intel d processor 945 vt d intel processors intel d series processors intel d 3.40 processor intel d'945 processor support intel d 2.80 ghz processor intel processor exploit intel processor evolution intel processor endian intel processor explained intel processor eccn intel processor equivalent amd intel processor error intel processor end of life intel processor evolution list intel processor ecc support intel e processors intel e chips intel e series processor list intel e8400 processor confronto tra amd e intel processori pokemon go e processori intel intel processor family intel processor for gaming intel processor flaw intel processor family names intel processor fan intel processor family chart intel processor for gaming 2018 intel processor flops intel processor finder intel processor families explained intel processor graphics intel processor giveaway intel processor guide intel processor generations list intel processor generation names intel processor graphics driver intel processor graphics uninstall intel processor generations comparison intel g processors g series intel processors intel g4400 processor intel g series processors wiki best intel g processor intel g3240 processor g620 intel processor intel processor g3220 intel processor history intel processor hierarchy intel processor hack intel processor hierarchy 2018 intel processor hq intel processor heatsink intel processor history timeline intel processor historical roadmap intel processor hyper threading intel processor hq vs hq intel h processor intel h processor line intel h series processor intel h class processor intel h u y processors intel h vs u processors intel processor h.265 intel processor i7 intel processor i5 intel processor i9 intel processor i3 intel processor install intel processor i8 intel processor i5 vs i7 intel processor issues intel processor i3 vs i5 i intel processors i intel processor price intel i processor generations intel i processors explained intel i processors comparison chart intel i processors wiki intel i processors comparison intel i processor vs amd intel i processor price in india intel i processor specs intel processor j3710 review intel processor j3710 intel processor j2900 intel processor j1900 intel processor j2900 review intel processor j3060 intel processor j3160 intel processor j1800 intel processor j4205 intel processor j3455 intel j processor intel j series processor intel processor kaby lake intel processor k suffix intel processor keychain intel processor k meaning intel processor k s t intel processor kill switch intel processor kaby intel processor kaby lake release date intel processor kuwait intel processors k vs s k intel processors intel k processors list intel k processor warranty intel k processors vt-d intel k processors unlocked intel k processors worth it k designation on intel processors intel k series processors review intel processor lineup intel processor letters intel processor lines intel processor lookup intel processor letter meanings intel processor life cycle intel processor lineup 2018 intel processor latest intel processor leak l'ultimo processore intel intel m processor intel processor models intel processor monitor intel processor map intel processor motherboard combo intel processor manual intel processor matrix intel processor meaning intel processor meltdown intel processor market share intel processor models explained intel m processor vs i5 intel m processor vs i7 intel m processor vs i intel m processor review intel m processor laptop intel m processor vs i3 intel m processor wiki intel m processor comparison intel m processor vs i7 performance intel m processor vs i5 mac intel processor news intel processor numbers intel processor n4200 intel processor n3450 intel processor n3350 intel processor newegg intel processor names list intel processor next generation intel processor n3710 intel n processor intel n processor review intel n processor vs i3 intel n series processors intel n3700 processor intel n3050 processor intel n3710 processor intel n3450 processor intel processor overclock intel processor or amd intel processor overheating intel processor os compatibility intel processor order intel processor overview intel processor overclocking software intel processor on amd motherboard intel processor online intel processor old to new amd o intel processore o que é intel processor graphics intel processor performance intel processor price intel processor price list intel processor problem intel processor power consumption intel processor progression intel processor performance chart intel processor patch intel processor product registration intel processor pcie lanes intel p processors socket p intel processors intel p series processors intel p iv processor intel processor p suffix intel processor p states intel processor quad core intel processor q6600 intel processor q9650 intel processor quality intel processor quad core i7 intel processor q8300 intel processor q6600 quad core intel processor q9550 intel processor q9300 intel processor q9400 intel q processors intel. q.core processor j1900 intel q6600 processor intel processor roadmap 2018 intel processor release intel processor roadmap 2019 intel processor release dates 2018 intel processor rma intel processor ranking chart intel processor registration intel processor roadmap 2020 intel(r) processor graphics intel(r) processor graphics windows 10 intel(r) processor identification utility intel r processor intel r processor graphics download intel(r) processor graphics windows 7 intel r processor graphics 8.1 download intel(r) processor dram controller - 0044 intel r processor means intel(r) processor graphics for windows 8 intel processor speeds intel processor speed chart intel processor security flaw intel processor series intel processor shortage intel processor specs intel processor speed comparison intel processor suffix intel processor socket types intel processor serial number intel's chips amd vs intel processors intel processors suffix intel processors s vs k intel processor timeline intel processor types intel processor test intel processor turbo boost intel processor tier list intel processor temperature intel processor transistor count intel processor table intel processor t meaning intel processor timeline 2018 intel t processor series intel t chips intel t series processor specifications intel t series processor list intel processor t vs s list of intel t processors intel processor t version intel processor t s k intel t vs p processors intel processor update intel processor utility intel processor upgrade intel processor utility mac intel processor u meaning intel processor upcoming intel processor u vs y intel processor update utility intel processor upgrade download intel processor unlocked u intel processors intel u processors explained intel u processors performance intel u processors for gaming u series intel processors intel u chips new intel u processors u or m intel processor intel processors u meaning intel processor u vs u intel processor vulnerability intel processor vs amd intel processor versions intel processor vpro intel processor vr ready intel processor vs amd comparison chart intel processor vs ryzen intel processor virus intel processor visual identification intel processor virtualization technology support intel v processor amd v intel processors amd v intel processor comparison chart hyper-v intel processors amd v intel processors comparison hyper-v intel processor compatibility intel vpro processor compare amd v intel processors hyper-v supported intel processors intel processor wiki intel processor with amd graphics intel processor with most cores intel processor with amd graphics card intel processor winners intel processor warranty check intel processor warranty period intel processor with sse2 support intel processor with fpga intel w processor intel processor xeon intel processor x series intel processor xeon vs i7 intel processor xeon comparison chart intel processor xeon e5 intel processor x86 intel processor x3430 intel processor x5650 intel processor xeon e3 intel processor xeon e5-2640 x intel processors vt-x intel processors x series intel processor iphone x intel processor intel x chips intel x series processors price in india new intel x processors intel x series processors release date intel x series processors price best intel x processor for gaming intel processor year intel processor year wise intel processor youtube intel processor yield intel processor year 2000 intel yorkfield processor intel yonah processor processor intel yang terbaru intel processor list year wise intel y processors intel y series processor intel y vs u processors intel processor z3735f intel processor zone damping intel processor z3735 intel processor z8300 intel processor z3735g intel z170 processor intel xeon processor intel z270 processor intel z3735 processor review intel zen processor intel z processors intel z series processor intel processor 06fd intel processor 001 intel 086 processor intel 05a processor intel 06f6 processor intel cpu 0000 intel processor id 06fd intel processor id 06e8 intel xeon processor 04 intel processor id 06f2 intel processor 1996 intel processor 10nm intel processor 1150 intel processor 1st generation intel processor 1155 socket intel processor 16 core intel processor 1992 intel processor 18 core intel processor 10 core intel processor 1151 intel 1 nm processor intel 1 series processors intel 1 teraflop processor intel 1 thz processor 1ghz intel pentium processor 1.intel pentium processor n3700 intel processor 2018 intel processor 2019 intel processor 2018 roadmap intel processor 2008 intel processor 2017 intel processor 2005 intel processor 2011 intel processor 2nd generation list intel processor 2016 intel processor 2010 intel 2 processor zenfone 2 intel processor 2 generation intel processors compare 2 intel processors 2 gen intel processors asus zenfone 2 intel processor pentium 2 processor intel intel 2 quad processor 2 generation intel core processors 2 ghz intel pentium processor t4200 intel processor 3rd generation intel processor 32 bit intel processor 3 ghz intel processor 3.0 ghz intel n3060 processor intel processor 3556u intel processor 32 core intel processor 386 intel i3 processor intel 3 processor speed top 3 intel processors gen 3 intel processors zenfone 3 intel processor asus zenfone 3 intel processor intel 3 ghz processor laptop intel 3 ghz processor price in india surface pro 3 intel processor raspberry pi 3 intel processor intel processor 4k support intel processor 4415u intel processor 4415y intel processor 4th generation intel processor 4k intel processor g4400 intel processor g4560 intel processor 4004 intel processor 4405u intel processor 4 core intel 4 processor intel 4 processor motherboard 4 generation intel processors 4 core intel processors pentium 4 intel processor intel 4 core processor list intel 4 core processor price in india intel 4ghz processor asus zenfone 4 intel processor intel 4 bit processor intel processor 5ghz intel processor 5y70 intel processor 5th generation intel processor 5y10 intel processor 5y70 cpu intel processor 5 generation intel processor 5600 series intel i5 processor intel processor 5th generation vs 6th generation intel processor 5200u i5 intel processor i5 intel processor price i5 intel processor vs i7 i5 intel processor laptop i5 intel processor price philippines i5 intel processor review i5 intel processor wikipedia i5 intel processor amazon i5 intel processor speed i5 intel processor 6th gen intel processor 6th generation intel processor 64 bit intel processor 6140 intel processor 6 core intel processor 6500u intel processor 6700k intel processor 6200u intel processor 6th vs 7th intel processor 6700hq intel 6500u processor intel 6 processor 6 core intel processors 6 gen intel processors iphone 6 intel processor intel 6 core processor list intel 6 series processors 6 core processor intel xeon intel 6 core processor price in india intel 6 core processor review intel 6 ghz processor intel processor 7th generation intel processor 7th vs 8th intel processor i7 8700k intel processor i7 clock speed intel processor i7 comparison intel processor i7 generations intel processor i7 vs i5 intel processor 7th generation release date intel processor i7 price intel i7 processor intel i7 processor laptop intel i7 processor price intel 7 processor speed iphone 7 intel processor 7 gen intel processors windows 7 intel processor support windows 7 intel processors windows 7 intel processor driver intel win7 processor intel processor 8th generation intel processor 8032 intel processor 8086 intel processor 8700k intel processor 8 core intel processor 8550u intel processor 8086k intel processor 8250u intel processor 8080 intel processor 8088 8 intel processors intel 8 processor motherboard 8 core intel processor 8 gen intel processor iphone 8 intel processor 8 bit intel processor intel 8 core processor list intel 8 core processor price in india intel 8 series processors intel 8 core processor laptop intel processor 9th generation intel processor 9th gen intel processor 915 intel processor 945 intel processor 925 sl9ka intel i9 processor intel 945gm processor support intel 945 processor support intel 915g processor support intel 960 processor i9 intel processor i9 intel processor price i9 intel processor laptop i9 intel processor release date i9 intel processor wiki intel 9 series processor intel gen9 processor latest intel processor i9 intel new processor i9 intel processor i9 review

Processor வடிவமைப்பில் முதல் நிலையில் உள்ள நிறுவனம்தான் Intel. இதுவரை காலமும் இந்த நிறுவனம் அறிமுகம் செய்த i7 processor தான் அதி திறன் வாய்ந்ததாக இருந்தது.


ஆனால் தற்போது இன்டெல் நிறுவனம் இதை விட அதிக திறன் வாய்ந்த வினைத்திறன் உள்ள i9 processor இணை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது.
இந்த processor 8-Core உடையதாக வேகமானதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதில் மூன்றாம் நிலை Catch Memory உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.


இந்த processor i9-9900k என்ற வரிசையில் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது. இதனை INTEL நிறுவனம் அக்டோபர் மாதம் முதலாம் திகதி அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.ஏனைய தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தகவல்களை அறிந்து கொள்ள இங்கே செல்லவும்நன்றி
தமிழால் இணைவோம்
BIG BIT TECH

Post a Comment

Previous Post Next Post