நாசாவின் கியூரியோசிட்டி ரோவர் அவஸ்தைப்பட காரணம் என்ன?

big bit tech big bit news big bit tech tamil big bit news tamil technology news technology news today technology news app technology news 2018 technology news websites technology newsletters technology news articles technology newsletter template technology news and trends technology news ai technology news august 2018 technology news api technology news and updates the technology news the news technology articles newest technology science an technology news is a newspaper technology technology news blogs technology news bbc technology news boston technology news bangla technology news best website technology news business technology news bloomberg technology news bengali technology news blogspot technology news best technology news channel technology news canada technology news cnet technology news chicago technology news china technology news computer technology news current technology news computer science technology news.com technology news daily technology news dubai technology news developers technology news daily mail technology news december 2017 technology news drones technology news definition technology news database technology news dallas technology news data technology news europe technology news electrical engineering technology news english technology news email subscription technology news economic times technology news extra technology news education technology news everyday technology news easy english technology news egypt e news technology e newspaper technology e commerce technology news technology news emails technology news forbes technology news for it professionals technology news for today technology news forum technology news facebook pages technology news facebook technology news for developers technology news fox technology news global technology news gadgets technology news gujarati technology news guardian technology news germany technology news ghana technology news games technology news geek technology news government technology news healthcare technology news hindi technology news hindustan times technology news headlines in hindi technology news hindu technology news hacking technology news huffington post technology news health technology news india technology news in spanish technology news in 2018 technology news in hindi technology news in nigeria technology news in bengali technology news july 2018 technology news june 2018 technology news japan technology news java technology news july 2017 technology news journal technology news january 2018 technology news jobs technology news january technology news jan 2018 technology news kenya technology news kannada technology news khmer technology news korea tech news kenya korean tech news tech news keywords tech news kerala tech news kaspersky tech news kolkata k-12 technology news k-one technology berhad news technology news live stream technology news latest technology news live technology news london technology news logo technology news latest inventions technology news last week technology news latest in software technology news latest gadgets l&t technology news l&t technology services news l&t technology latest news technology news mit technology news magazines technology news malayalam technology news malaysia technology news middle east technology news media technology news mobile technology news magazine online technology news myanmar technology news may 2018 technology m&a news technology news nigeria technology news nz technology news now technology news news technology news ndtv technology news nepal technology news network technology news new york times technology news nbc tech news nepal science n technology news technology news of the day technology news of 2018 technology news of india technology news of world technology news of june 2018 technology news of this week technology news on whatsapp technology news october 2017 technology news of pakistan technology of news technology of newspaper latest on technology news misuse of technology news list of technology news websites articles on technology news future of technology news importance of technology news example of technology news sources of technology news technology news philippines technology news pakistan technology news portal technology news papers technology news paper india technology news pdf technology news programming technology news phones technology news publications technology news quora technology news quiz technology news qatar tech news quiz tech news qualcomm tech news quartz news techquickie latest technology news quiz science and technology news quiz interglobe technology quotient news technology news rss technology news radio technology news reuters technology news reviews technology news rss feed url technology news rss feed with images technology news robots technology news recent technology news report technology news story technology news shows technology news summer 2018 technology news subscription technology news sites best technology news south africa technology news singapore technology news software u.s technology news today's technology news technology news tv shows technology news today 2018 technology news the verge technology news today india technology news tamil technology news today in hindi technology news telugu technology news tagalog technology news updates technology news usa technology news uk technology news updates daily technology news urdu technology news uae technology news us technology news uganda technology news urdu today urdupoint technology news technology news video technology news video channel technology news verge technology news video games technology news vr technology news vancouver technology news vietnam technology news viral tech news video stream tech news video podcast technology news wsj technology news wired technology news weekly technology news world technology news whatsapp group technology news worldwide technology news whatsapp group link technology news wikipedia technology news websites india tech news xiaomi tech news xbox tech news xml technology news iphone x tech news iphone x tech news rss xml tech news website crossword tech news site crossword siriusxm tech news xg technology news technology news youtube technology news yesterday technology news yahoo tech news youtube tech news youtube channel tech news yahoo tech news yorkshire tech news ycombinator latest technology news youtube technology news zimbabwe technology news zambia technology news zdnet technology news za technology news new zealand zebra technology news tech-news 2013/03 tech-news 2012/03 technology news 1997 technology news 1998 technology news 1987 technology news 1992 technology news 1995 technology news 1989 technology news 1993 technology news 1978 technology news 1991 news18 tech formula 1 technology news technology news 2018 june technology news 2020 technology news 2016 technology news 2015 technology news 2014 technology news 2013 technology news 2012 technology news 2007 technology news 2010 fox 2 news technology technology news 3d printer tech news 360 tech news 3d printing tech 3 news 3d technology news 3m technology news top 3 technology news 4g technology news channel 4 news technology channel 4 news technology correspondent technology news 4 tech news 5g 5 technology news tech news 2008/5 top 5 technology news websites king 5 news technology fox 5 news technology technology news iphone 7 tech news iphone 7 ibn7 tech news nanotechnology 7 news 7 news technology abc 7 news technology technology news iphone 8 tech news iphone 8 technology 9 news tech 9 news hologram technology 92 news 9 news technology tech news tech news today tech news website tech news app tech newsletter tech news podcast tech news world tech news weekly tech news this week tech news sites tech news apple tech news api tech news austin tech news and reviews tech news ai tech news asia tech news august 2018 an tech news m&a tech news a latest tech news tech news a test tech news blogs tech news bbc tech news bay area tech news boston tech news briefing tech news best sites tech news bloomberg tech news blockchain tech news bd tech news bangla b.tech news in hindi b tech news in pakistan ksou b tech news b tech latest news in pakistan hec b tech news distance b tech news iit b tech news mdu b.tech news b.tech employment news b tech degree news tech news cnet tech news cnn tech news canada tech news chicago tech news channel tech news china tech news computers tech news cyber security tech news california tech news cloud tech news dc tech news digest tech news denver tech news daily podcast tech news database tech news daily email tech news dubai tech news description tech news deutsch fond d'écran tech news test fond d'ecran tech news et test tech news europe tech news e3 tech news economic times tech news email subscription tech news everyday tech news english tech news engadget tech news elon musk tech news email tech news education e tech news in bangla e tech express news tech news feed tech news forbes tech news facebook tech news for today tech news forum tech news finance tech news for developers tech news for business tech news for it professionals tech news for youtube tech news gpu tech news gaming tech news github tech news global tech news gadgets tech news ghana tech news germany tech news guardian tech-news.gr tech news hindi tech news hacking tech news hardware tech news html template tech news hindi mai tech news hindi ndtv tech news hindustan times tech news huffington post tech news how to tech news h tech news india tech news iit tech news intel tech news in hindi tech news iphone tech news instagram tech news in silicon valley tech news in spanish tech news in tamil tech news in telugu us i tech news tech news i hindi tech news june 2018 tech news july 2018 tech news july tech news japan tech news jagran tech news june tech news java tech news july 2017 tech news january 2018 tech news jobs tech news kenya tech news kerala tech news kannada korean tech news tech news keywords tech news kaspersky tech news kolkata tech news karachi technology news kenya technology news khmer k-tech news tech news latest tech news live tech news los angeles tech news live stream tech news linux tech news last week tech news linus tech news la tech news logo l&t tech services news tech news mobile tech news magazine tech news media tech news microsoft tech news mit tech news mashable tech news malayalam tech news malaysia tech news may 2018 tech news middle east m.tech stipend news tech m latest news montana tech m news techm layoff news tech news m.jagran tech news now tech news nyc tech news ndtv tech news new york times tech news npr tech news networking tech news newsletter tech news nvidia tech news netflix science n tech news tots n tech newsletter n power tech news science n technology news tech news of the day tech news online tech news of the week tech news oregon tech news of india tech news on whatsapp tech news of 2018 tech news hospice tech news on ai o que é tech news tech news publications tech news pittsburgh tech news philadelphia tech news podcast daily tech news podcast reddit teche news paper in st.martinville tech news pakistan tech news philippines tech newspaper tech news quora tech news qatar tech news qualcomm tech news quiz tech news quartz technology news quiz news techquickie latest technology news quiz virginia tech quarterback news texas tech quarterback news tech news radio tech news roundup tech news reuters tech news register tech news rss feed url tech news recent tech news reviews tech news research tech news site crossword tech news seattle tech news security tech news silicon valley tech news san francisco tech news stories tech news stocks tech news sites reddit s news tech scan u.s air force tech news u.s army tech news u.s navy tech news u.s military tech news tech news twitter tech news the verge tech news today reddit tech news tube tech news today cancelled tech news twitter accounts tech news ticker tech news the information at&t tech news t mobile tech news tech news uk tech news usa tech news update tech news us tech news urdu tech news uae tech news uganda tech news uber tech news ukraine tech news update in hindi tech news video tech news verge tech news video stream tech news vr tech news vancouver tech news virus tech news video podcast tech news vietnam tech news blog tech news viral v a tech wabag news tech news wired tech news wsj tech news widget tech news without politics tech news websites india tech news whatsapp group tech news xiaomi tech news xbox tech news xml tech news iphone x siriusxm tech news technology news iphone x xrp tech news x ray tech news tech news youtube tech news youtube channel tech news yahoo tech news yorkshire tech news ycombinator technology news youtube technology news yahoo technology news yesterday best tech news youtube channels tech news zdnet tech news zimbabwe hi tech zee news zen tech news zensar tech news zee tech news zebra tech news zee tech news hindi zhiyun tech news tech-news 2013/03 tech-news 2012/03 tech-news nr. 2015/04 tech news 18 tech news 118 tech news 1999 tech news 1997 tech news 1911 wpi tech news 18 hindi tech news 1998 tech news 1987 tech news 1992 technology news 1997 formula 1 tech news level 1 tech news patriot 1 tech news tech news 2016 tech news 24 tech news 2019 tech news 2018 june tech news 2014 tech news 24h tech news 2008 tech news 2015 tech news 2009 tech 2 news tech news 360 tech news 3d printing technology news 3d printer tech 3 news yamaha tech 3 news motogp news tech 3 360 tech news hindi monster yamaha tech 3 news 3d tech news top 3 technology news motogp tech 3 news technology news 4 kron 4 news tech report channel 4 news tech tech news 5g tech news 2008/5 5 technology news tech 5 newsletter top 5 tech news websites top 5 tech news app top 5 tech news of the day top 5 technology news websites channel 5 news tech guy channel 5 news tech report ktla 5 news tech report fox 6 news tech report liputan 6 tech news tech news iphone 7 ibn7 tech news technology news iphone 7 24/7 tech news abc 7 news tech tech news iphone 8 technology news iphone 8 iphone 8 tech news fox 8 news tech report tech 9 news technology 9 news 9 news tech guy nasa nasa tonight's sky nasa news nasa houston nasal spray nasacort nasal congestion nasa shirt nasa space shuttle nasa asteroid news today nasa ames nasa acronym nasa astronaut costume nasa alabama nasa administrator nasa apparel nasa app nasa abbreviation a nasal a nasatum a nasal polyp a nasa satellite showed that in 2012 a nasal-sounding ancestor of the oboe is the a nasal calculus is which of the following a nasally voice a nasal spray a nasal problem baby driver a nasa guide to engines nasa budget nasa bomber jacket nasa backpack nasa budget 2018 nasa breaking news nasa black women nasa black hole nasa blanket nasa building nasa bbc news today b nasanin nasa b b c news nasa b nasa b57 nasa bbc nasa b-52 nasa b c news in hindi nasa b samachar nasa b bbc news nasa b wing nasa california nasa careers nasa costume nasa credit union nasa channel nasa challenger nasa comet nasa cleveland nasa center nasa camp c nasal demons c nassar nasa c style guide nasal cpap nasa c-130 nasa c-141 nasa c guidelines nasal c nasa c-9 nasa c-mapss nasa definition nasa dollar nasa disasters nasa director nasa discovery nasa download speed nasa daily planet nasa document 1207 nasa develop nasa dc d nasal septum d nasa (m) sdn bhd dnasa kota bharu d nasa enterprise d nasal spray d.natsagdorj d nasa kota bharu kelantan d najar artist d nasal decongestant nasa d-wave nasa experiment nasa engineer salary nasa earth images nasa earth nasa explosion nasa engineer nasa email nasa employees nasa employment nasa emblem e nasal e nasa bbc news e nasal frances e nasa bbc nasa ebooks nasa e clips nasansb e-login nasa e.l.f nasa full form nasa funding nasa fire map nasa font nasa for kids nasa facilities nasa flag nasa flight jacket f nasal spray f nasal vestibular furunculosis f nasal drops f nasal spray side effects nasa f-18 nasa f-15 nasa f-104 nasa f-16 nasa f.c.u nasa f-14 nasa goddard nasa gift shop nasa guppy nasa gymnastics nasa great lakes nasa gear nasa goddard visitor center nasa greenbelt nasa golden record nasa girl g. nasari g. nasalis nasa g force test nasa g force machine nasa g shock nasa g force nasa g-liht nasa g projector nasa g-iii nasa g test nasa headquarters nasa hat nasa huntsville nasa hours nasa hebrew nasa houston tour nasa hoodie mens nasa hataoka nasa h&m nasa h&m hoodie nasa h&m shirt nasa h-tides nasa h-alpha telescope nasa h&m t shirt nasa h-r diagram nasa h-1391 nasa h vector nasa in hebrew nasa intern nasa internet speed nasa intern fired nasa image of the day nasa in florida nasa images nasa internship tweet nasa in houston i nasa computer store lucknow i nasa computer i nasa.gov i nasal meaning i nasal drip i nasagi in english i nasal discharge nasa i need my space nasa i have a problem lyrics nasalized i symbol nasa jpl nasa johnson space center nasa jumpsuit nasa jobs florida nasa jupiter nasa juno nasa jokes nasa jpl jobs nasa jersey nasa j track nasa j-std-001 nasal j tube nasa j missions juicy j nasa r j nasar j.d. nasaw j flap nasal valve collapse j benton nasa r j nasar khan nasa kennedy space center nasa kids nasa katherine johnson nasa keychain nasa kennedy space center hours nasa kepler nasa kennedy space center address nasa kun nasa kids camp nasa kanye west k nasal spray k nasar nasakne k nai cha lyrics nasakne k nai cha nasa k-12 stem program nasa 4k nasa k nasakne k nai cha mp3 download nasa k10 robot nasa k omega nasa launch nasa latest news nasa long sleeve nasa langley nasa launch sites nasa life on mars nasa liquor l nasal l nasal turbinates nasa l.o.s nasa l'space nasa l-2b flight jacket nasanbuyan.l nasa space academy nasa l minus ralph nasa nasa l ron hubbard nasa meaning nasa mars nasa movie nasa mars rover nasa merch nasa mars mission nasa missions nasa mississippi nasa meatball m nasal m nasalis m. nasar qureshi m.nasa m nasalis innervation m nasara m nasar madani m nassar m nasal consonant nasad m sdn bhd nasa near me nasa news now nasa net worth nasa new orleans nasa nap nasa new horizons nasa number nasa nationals nasa october 7 2018 nasa orlando nasa orion nasa ohio nasa opportunity nasa outfit nasa orbital debris nasa orion mission nasa onesie nasa ossi o nasal nasa o ring nasa or nasa nasa o-ring disaster nasa o'keefe oyasuminasai yahood o nasara meaning yahood o nasara dost nahi yahood o nasara meaning in urdu naam o nasab book pdf nasa phone number nasa pictures nasa posters nasa patches nasa picture of the day nasa parker solar probe launch nasa pictures of earth nasa photo of the day nasa peepo nasa plants p nasal drip p nasal spray nasa p-3 nasa p-3b aircraft nasal p nasa p.o.e.s nasathera p nasa p-card nasal p cancer nasal p airway nasa quotes nasa quenya nasa questions nasa quest nasa quantum computer nasa qualifications nasa quesst nasa quest park nasa quenya meaning nasa quality engineer q nasal q nasal generic q nasal coupon q nasal coupon 2018 qnasl vs flonase q nasal spray reviews q nasal ingredients q-nasa trading company q nasal price q nasal recall nasa racing nasa rover nasa research center nasa report nasa radio nasa rocket ship nasa requirements nasa radar nasa robot r nascar r nascar collector r nascar heat r nascar streams r nasar cpim r nasal r/nasalies r nascar alappuzha r nasal ala r/nasal snuff nasa space center nasa stands for nasa sweatshirt nasa satellite nasa symbol nasa spacex nasa sweater s nasal emission s nasazením života s nasazením života online nasa s eyes nasa's parker solar probe nasa s-3 viking nasa s'cool nasa s latest news nasa's unexplained files nasa s'cool cloud identification chart nasa twitter nasa tv nasa tours nasa today nasa texas nasa tophat nasa test t nasarudheen t nasal drip t-nasa t nasah t- nasa countdown nasa t shirt amazon nasa t shirt uk nasa t shirt women's nasa t shirt h&m nasa utah nasa uniform nasa usa nasa updates nasa university nasa united nasa uranus nasa utah schedule nasa u2 nasa upcoming launches nasa uofa u-nasa terra formars u nasady co to znaczy u nasady włosów u nasady szpady u nasady synonim nasa u-2 nasa youtube nasa u.s.a nasa ustream nasa voyager nasa videos nasa visitor center nasa virginia nasa voyager 2 nasa vans shoes nasa vans collab nasa vs spacex nasa volleyball v nasal spray nasa vv news nasa v nelson nasacort v flonase nasa v jubilee nasa v neck nasa v iebc nasacort or nasonex nasa wiki nasa website nasa warp drive nasa weather nasa wallops nasa women movie nasa worldview nasa wallpaper nasa wifi speed nasa windbreaker w nasal w nasa rd wfirst nasa nasa w-2 1025 w nasa blvd 800 w nasa pkwy 123 w nasa parkway nasa w polsce nasadzenia w donicach nasa-w saham nasa x vans nasa x-43 nasa x planes nasa x nike nasa x heron preston nasa x-57 nasa x15 nasa x anta nasa x500 x nasal spray x nasa plane nasa x-15 nasal x ray nasa's x-43a scramjet nasa yellowstone nasa yearly budget nasa youth programs nasa you cute nasa yo na ang lahat nasa yearly salary nasa youtube live nasa yeti nasa yellowstone supervolcano y+ nasa calculator y nasal nasa y el oso nasa y la biblia nasa y ovnis nasa y sus secretos nasa y oso nasa y vida extraterrestre nasa y marte la nasa y la mesa nasa zodiac nasa zero gravity nasa zero gravity room nasa zip code nasa zip hoodie nasa zero gravity plane nasa zero bound nasa zippo nasa zero gravity simulator nasa zodiac change z nasal spray nasa z-2 nissan z nasa z series nasa's z-2 spacesuit design challenge nasa z nasa z series space suit nasa z1 spacesuit nazene z nasal spray nasadka z magnesem nasa 0 gravity plane nasa 0g plane nasa 0 down mortgage nasa 0 gravity nasa 00.30 nasa 0 gravity pen naca 0012 nasa 0 gravity simulator nasa 008 nasa 0714 nasa 0 gravity room 0 degree nasal endoscope nasalkid 0 2 atrovent nasal 0.03 nasa 1967 nasa 1981 nasa 1207 nasa 18000 sleep study nasa 1967 apollo nasa 1958 nasa 1969 nasa 1960s nasa 1986 nasa 18000 sleep study weed 1 nasa drive hampton va 1 nasal passage blocked 1 nassau drive 1. nasa world wind #1 nasal decongestant nasa 1 nasa 1 trophies nasa 1 dollar theater nasa 1 km satellite imagery nasa 1 february 2018 nasa 2018 nasa 2018 budget nasa 2019 nasa 2 moons nasa 2017 budget nasa 2020 nasa 2019 budget nasa 2017 astronaut class nasa 26 minute nap nasa 2018 news 2 nasal bones nasams 2 nasa 2 suns nasams 2 cost nasams 2 battery nasams 2 india nasa 2 months in bed nasa 2 nasa 2 liter bottle rocket nasa 3d models nasa 360 nasa 3d printer nasa 30502 nasa 3d printing wrench nasa 3d printing food nasa 3ds nasa 3d printed fabric 3 nasal conchae 3 nasa space camps 3 nasal conchae present in the nose 3 nasal sounds in english nasacort 3 pack nasa 3 months in bed nasa 3 month bed study nasacort 3 pack costco nasa 3 new planets nasa 3 mile asteroid nasa 4k channel nasa 4k moon nasa 4k images nasa 4th of july nasa 401k nasa 4th of july 2018 nasa 4k moon video nasa 4 great observatories nasa 404 4 nasal sinuses 4 nasa space shuttles 4 nasal spray 4 nasal decongestant nasa 4 february nasa 4 forces of flight nasa 4 february 2018 nasa 4 nasa 50th anniversary nasa 500 nasa 5k nasa 500 foot nasa 502 nasa 529 nasa 5 second rule nasa 5 panel hat nasa 50th anniversary of moon landing nasa 500 foot asteroid 5 nasa space shuttles 5 nasa inventions 5 nasa spinoffs 5 nasa facts 5 nasa space shuttles names 5 nasa shuttles 5 nasal symptoms nasacort $5 printable coupon nasa 60th anniversary nasa 60 nasa 60th anniversary shirt nasa 60th anniversary shoe nasa 666 nasa 60th anniversary celebration nasa 60 days in bed nasa 66670 nasa 60th anniversary date nasa 60th anniversary goddard 6 nasa space shuttles names nasa 6 months in bed nasa 6 person orbiter nasa 6 nasa 6 figure job nasacort 6 nasa 6/13/17 nasa 6 new planets nasa 6/12/17 nasa 6/7/18 nasa 747 nasa 70 days nasa 747sp nasa 708 nasa 747 palmdale nasa 70s logo nasa 72 hour warning nasa 707 nasa 750 000 nasa 7 minutes of terror 7 nasa astronauts 7 nasa planets nasa 7 astronauts died nasa 7 june nasa 7 minutes of terror youtube nasa 7 new earth like planets nasa 7 pillars nasa 7 polynomial nasa 7 june 2018 nasa 80s nasa 803 nasa 87 days nasa 818 nasa806 nasa 80s logo nasa 803 flight research center nasa 844 nasa 820 nasa 897 nasa 8 nasa 8 movies nasa 8 planets nasa 8 showtimes nasa 8 new planets nasa 8 plane nasa 8 letter word nasa 8/21/17 nasa8 bandcamp nasa 8 theatre nasa 905 nasa 9/11 nasa 927 nasa 926 nasa 941 nasa 9 astronauts nasa 917 nasa 90 foot jet nasa 91 gbps 9 nasa astronauts 9 nasal subunits 9 nasa technologies in the martian nasa 9 year old nasa 9 planet nasa 9/23 nasa 9 years curiosity rover curiosity rover landing curiosity rover size curiosity rover arm curiosity rover animation curiosity rover awake curiosity rover age curiosity rover app curiosity rover august 5 curiosity rover anomaly curiosity rover article the curiosity rover the curiosity rover sings happy birthday the curiosity rover happy birthday the curiosity rover birthday the curiosity rover facts a mars rover the curiosity rover landing the curiosity rover live feed the curiosity rover lego the curiosity rover size curiosity rover birthday curiosity rover birthday song curiosity rover battery curiosity rover book curiosity rover battery life curiosity rover birthday comic curiosity rover blueprint curiosity rover birthday meme curiosity rover budget curiosity rover current status curiosity rover comic curiosity rover current location curiosity rover computer curiosity rover condition curiosity rover camera live curiosity rover cameras curiosity rover cpu curiosity rover cam curiosity rover design curiosity rover dead curiosity rover dimensions curiosity rover documentary curiosity rover drill curiosity rover diagram curiosity rover distance curiosity rover data curiosity rover energy source curiosity rover expected lifespan curiosity rover experiments curiosity rover earth picture curiosity rover end effector curiosity rover end date curiosity rover equipment curiosity rover engineering team curiosity rover edl curiosity rover electric motors curiosity rover findings curiosity rover footage curiosity rover fun facts curiosity rover feed curiosity rover first images curiosity rover features curiosity rover finds organic matter curiosity rover finds life on mars curiosity rover finds organic matter on mars curiosity rover glitch curiosity rover goals curiosity rover gale crater curiosity rover google maps curiosity rover gallery curiosity rover games curiosity rover gif curiosity rover gender mars rover game tips mars rover game online curiosity rover happy birthday song curiosity rover happy birthday curiosity rover history curiosity rover homepage curiosity rover how it works curiosity rover happy birthday 2018 curiosity rover happy birthday 2016 curiosity rover how long will it last curiosity rover how far has it travelled curiosity rover hd pictures curiosity rover instruments curiosity rover in mars curiosity rover information curiosity rover instagram curiosity rover info curiosity rover images 2018 curiosity rover in hindi curiosity rover issues curiosity rover images mars curiosity rover jpl curiosity rover journey curiosity rover journey to mars curiosity rover job curiosity rover jpl morse code curiosity rover java mars rover java mars rover javascript mars rover journey mars rover job curiosity rover killed the cat curiosity rover ksp curiosity rover kit curiosity rover key findings mars rover kata mars rover kata javascript mars rover kata c# mars rover kennedy space center mars rover kata java mars rover ks2 curiosity rover live curiosity rover landing date curiosity rover lifespan curiosity rover lego curiosity rover landing on mars curiosity rover launch vehicle curiosity rover landing site curiosity rover mars curiosity rover map curiosity rover meme curiosity rover mass curiosity rover mission patch curiosity rover mars images curiosity rover mastcam curiosity rover mission end curiosity rover news curiosity rover nuclear curiosity rover name curiosity rover now curiosity rover nuclear battery curiosity rover new pictures curiosity rover nasa website curiosity rover navigation curiosity rover nasa images curiosity rover organic curiosity rover original mission curiosity rover organic molecules curiosity rover on mars live curiosity rover objectives curiosity rover opportunity curiosity rover on mars birthday curiosity rover on mars sings happy birthday curiosity rover online o rover curiosity o que é rover curiosity curiosity rover photos curiosity rover path curiosity rover power curiosity rover parts curiosity rover price curiosity rover panorama curiosity rover pictures 2018 curiosity rover power system curiosity rover purpose curiosity rover quotes curiosity rover quora mars rover questions mars rover quotes mars rover q3 mars rover quizlet mars rover q1 rover curiosity quantos anos de missao rover curiosity quantos anos rover curiosity que es curiosity rover rtg curiosity rover raw images curiosity rover rocket curiosity rover reddit curiosity rover route curiosity rover recent news curiosity rover rtg lifetime curiosity rover rock curiosity rover recent pictures curiosity rover rims curiosity rover speed curiosity rover scale curiosity rover singing happy birthday 2018 curiosity rover storm curiosity rover sky crane curiosity rover still working mars rovers curiosity rover top speed curiosity rover tires curiosity rover team curiosity rover toy curiosity rover travel map curiosity rover tattoo curiosity rover today curiosity rover tools curiosity rover total distance travelled curiosity rover t shirt curiosity rover update curiosity rover upsc curiosity rover unexplained mars rover uh mars rover units mistake mars rover university of arizona mars rover unit error mars rover utah mars rover university challenge mars rover uses curiosity rover video from mars curiosity rover vs opportunity curiosity rover video footage curiosity rover vr curiosity rover vs mangalyaan curiosity rover video feed curiosity rover view curiosity rover velocity curiosity rover video download curiosity rover wheel damage curiosity rover wallpaper curiosity rover water discovery curiosity rover wake up curiosity rover where is it now curiosity rover wheel design curiosity rover wheel dimensions curiosity rover water on mars curiosity rover xkcd mars rover x8 mars rover x5 mars rover x3 mars rover x3 price mars rover x3 airwheel curiosity rover youtube curiosity rover youtube live curiosity and rover mars rover year mars rover youtube landing mars rover you are here picture mars rover curiosity youtube curiosity rover 5 years nasa curiosity rover youtube youtube curiosity rover video mars rover zukunft mars rover 1997 mars rover 1 mars rover 1976 mars rover 12 years mars rover 1999 mars rover 1909 penny mars rover 1970s mars rover 14 years mars rover 1990 mars rover curiosity 1909 penny 1. mars rover curiosity rover 2018 curiosity rover 2012 curiosity rover 2020 curiosity rover 2011 curiosity rover 2000 days curiosity rover 21104 mars rover 2020 mars rover 2018 mars rover 2017 mars rover 2004 curiosity 2 rover mars 2 rover curiosity rover 3d model curiosity rover 360 curiosity rover 360 view curiosity rover 3d puzzle curiosity rover 3d model free curiosity rover 360 video curiosity rover 3d design mars rover 3d print mars rover 360o panoramic mars rover 3d model free mars 3 rover curiosity rover 5 august mars rover 5000 days mars rover curiosity turns 5 august 5 curiosity rover august 5 2017 curiosity rover curiosity rover 60 minutes mars 6 rover curiosity rover 7 minutes of terror mars rover curiosity 7 minutes of terror rover curiosity sol 710 mars rover 90 days mars rover 97 mars rover 9/11 mars 9 rover


இது தொடர்பில் நாசா கருத்து தெரிவிக்கையில் நாசாவின் கியூரியோசிட்டி ரோவரில் ஏற்பட்டுள்ள பிழைகளே அது தரவுகளை புவிக்கு அனுப்புவதில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றது.


இதன் காரணமாகவே செவ்வாய் மீதான ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளிலும் பாரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அண்மையில் வெளிவந்த தகவலின் படி கடந்த வாரம் சனிக்கிழமை இரவு அன்று கியூரியோசிட்டி ரோவர் இல் கோளாறு ஏற்பட்டதை விஞ்ஞானிகள் அறிவித்திருந்தனர்.


ரோவர் இல் இருந்து தரவுகள் நல்லபடியாக வந்து கொண்டிருந்த போதிலும். நாசாவால் அதன் நினைவகத்தில் இருந்து சில தரவுகளை பெற முடியாது போயுள்ளது. 


 சில நாட்கள் முயற்சிகள் செய்தும் கூட நாசாவால் அத்தகவல்களை செவ்வாயிலிருந்து பெற முடியாது போயுள்ளது. ஏற்பட்ட கோளாறை சீர் செய்யும் வரை நாசாவால் மேலதிக ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள முடியாது என தெரிய வருகிறது.ஏனைய தொழில்நுட்பம் சம்பந்தப்பட்ட தகவல்களை அறிந்துகொள்ளநன்றி
தமிழால் இணைவோம்
BIG BIT TECH

Post a Comment

Previous Post Next Post