விடுமுறை காலத்தை கொண்டாடும் Google நிறுவனம்


google doodle cricket google doodle games google doodle halloween google doodle soccer google doodle pacman google doodle halloween 2018 google doodle basketball google doodle halloween 2016 google doodle tennis google doodle archive google doodle ai google doodle american football google doodle alan turing google doodle animal kingdom google doodle animals google doodle artist google doodle archery google doodle all games google doodle atari breakout is google doodle country specific the google doodle competition the google doodle contest the google doodle baseball the google doodle cricket game the google doodle team the google doodle yesterday the google doodle snake game make a google doodle create a google doodle google doodle bach google doodle birthday google doodle beethoven google doodle birthday spinner google doodle best games google doodle birthday surprise spinner google doodle basketball hack google doodle baseball 2012 tu b'av google doodle google doodle b google doodle chili game google doodle contest google doodle competition google doodle christmas google doodle contest 2019 google doodle canoe google doodle c google doodle drawing google doodle dj google doodle doodle jump google doodle design google doodle dog google doodle diwali google doodle dog game google doodle dates d day google doodle d day google doodle 2019 google d day doodle 2018 doodle d google google doodle d day 75th anniversary no d day google doodle google doodle d'halloween google doodle easter google doodle earth day google doodle examples google doodle entry form google doodle easter eggs google doodle easter 2019 google doodle easter game google doodle easy google doodle eiji tsuburaya google doodle entry google doodle e google doodle football google doodle fourth of july google doodle for today google doodle fruit games google doodle free throw contest google doodle freddie mercury google doodle food baseball google doodle form google doodle friends google doodle fourth of july 2018 doodle for google google doodle f r khan google doodle games cricket google doodle games swimming google doodle games pacman google doodle g a m e s google doodle halloween 2019 google doodle halloween 2017 google doodle halloween game google doodle halloween 2015 google doodle hockey google doodle hip hop google doodle india google doodle interactive google doodle images google doodle ideas google doodle india winner google doodle ice cream google doodle icc google doodle internship google doodle ideas future google doodle india today is google doodle different for different countries is the google doodle the same in every country what is google doodle meaning what is google doodle contest what is google doodle competition why is google doodle falafel why is google doodle not working when is google doodle 2019 due who is google doodle artist google doodle jump google doodle july 4th google doodle jobs google doodle javelin google doodle jump game google doodle jim henson google doodle junko tabei google doodle july 4 2018 google doodle japan google doodle jump unblocked google doodle ka naam bataiye google doodle keyboard google doodle kamini roy google doodle kleber google doodle korea google doodle kuvempu google doodle k-12 contest google doodle loteria google doodle list google doodle love google doodle lacrosse google doodle last date google doodle london 2012 google doodle les paul google doodle list of games google doodle list 2019 india google doodle lawn gnomes google doodle l google doodle l'epee google doodle music google doodle minesweeper google doodle magic cat google doodle meaning google doodle mother's day 2013 google doodle maker google doodle moog synthesizer google doodle mr rogers google doodle mozart google doodle minecraft google doodle m google doodle new google doodle new year google doodle nature google doodle not showing google doodle gnomes google doodle november 2019 google doodle nfl google doodle name google doodle new year 2018 google doodle national fondue day no google doodle no google doodle for men's day no google doodle on gandhi jayanti no google doodle for mahatma gandhi no google doodle for 9/11 no google doodle for today no google doodle for diwali no google doodle for gandhi no google doodle for pearl harbor day no google doodle for international men's day google doodle of the day google doodle olympics google doodle olympic games google doodle online google doodle october 2019 google doodle october 2018 google doodle on animal kingdom google doodle on diwali google doodle on space google doodle olympics 2016 google doodle o o primeiro google doodle o que é google doodle informacje o google doodle google doodle poll google doodle pony express google doodle pangolin google doodle pepper google doodle piano google doodle play google doodle poll free google doodle pony express game google doodle ping pong google doodle p google doodle quick draw google doodle quiz google doodle queen google doodle questions google doodle questionnaire google doodle qbert google doodle qixi festival google doodle quiz 2018 google doodle quiz slideshare google doodle quizzes google doodle rugby google doodle robert moog google doodle rubiks google doodle results google doodle running google doodle rugby game google doodle rowing google doodle recent google doodle rap google doodle robot game google doodle snake google doodle snake game google doodle shadow art google doodle spinner google doodle sports google doodle scoville google doodle solitaire google's new doodle google doodles games google doodle father's day google doodle today google doodle the pony express google doodle team google doodle track google doodle tetris google doodle thanksgiving google doodle tic tac toe google doodle theremin t rex google doodle t rex run google doodle google doodle t rex game google doodle t shirts google doodle unblocked google doodle usa google doodle underwater google doodle upload google doodle uno google doodle unicorn google doodle uk today google doodle upside down google doodle umfrage google doodle us winner google doodle valentine google doodle valentine's day google doodle vote google doodle video google doodle volleyball google doodle video games google doodle veterans day google doodle vr google doodle veterans day 2017 google doodle valentine 2014 v day google doodle v day 2017 google doodle google doodle v google doodle winner google doodle wheel google doodle winner 2019 google doodle water google doodle winner 2018 google doodle wallpaper google doodle website google doodle when i grow up i hope google doodle winner 2019 india google doodle wimbledon game google doodle w gry w google doodle google doodle xmas google doodle xuan quynh google doodle x ray google doodle x o google doodle yesterday google doodle youtube google doodle yom kippur google doodle yma sumac google doodle ynes mexia google doodle your name google doodle yang bisa dimainkan google doodle year of the pig google doodle yoga day google doodle young artist google y sus doodles google y los doodle google doodle zamboni google doodle zerg rush google doodle zipper google doodle zombie google doodle zero gravity google doodle zipper interactive google doodle zelda google doodle zx spectrum google doodle zwerge google doodle zwerge spiel google doodle halloween 018 google doodle trackid=sp-006 google doodle halloween 18 google doodle 100 years of crossword puzzles google doodle 155th anniversary of the pony express google doodle 1998 google doodle 14 november 2019 google doodle 12/10 google doodle 1999 google doodle 1066 google doodle 14 oct 2019 google doodle 1st october 2019 google doodle 16 october 2019 1. google doodle october 1 google doodle trappist 1 google doodle november 1 google doodle april 1 google doodle july 1 google doodle may 1 google doodle march 1 google doodle august 1 google doodle june 1 google doodle google doodle 2018 google doodle 2016 google doodle 2017 google doodle 2019 winner google doodle 2020 google doodle 2019 india google doodle 2019 halloween google doodle 2017 halloween google doodle 2012 google 2 doodle october 2 google doodle 2 player google doodle games 2 player google doodles chandrayaan 2 google doodle march 2 google doodle may 2 google doodle november 2 google doodle valentines day 2 google doodles 2 october 2019 google doodle google doodle 360 google doodle 3d google doodle 30th anniversary google doodle 3 october 2019 google doodle 31 october 2019 google doodle 3/21/19 google doodle 3 winner google doodle 31 march 2019 google doodle 3/7/19 google doodle 31 october 2018 july 3 google doodle april 3 google doodle june 3 google doodle november 3 google doodle dec 3 google doodle 3 facts about google doodle google doodle 3 google doodle 4th of july google doodle 4th of july 2017 google doodle 4th of july 2016 google doodle 4 2019 google doodle 4th of july 2018 google doodle 44th anniversary of hip hop google 4 doodle google 4 doodle 2019 google 4 doodle winners google 4 doodle 2018 google 4 doodle 2018 winner google 4 doodle 2019 winner google 4 doodle 2019 theme google 4 doodle games google 4 doodle entry form google 4 doodle contest google doodle 50 google doodle 5 october 2019 google doodle 50th anniversary google doodle 50 years google doodle 5 december 2019 google doodle 50th anniversary of the moon landing google doodle 50 years of pride 5 google doodle games september 5 google doodle top 5 google doodle games top 5 google doodles june 5 google doodle 5 best google doodle games november 5 google doodle july 5 google doodle march 5 google doodle april 5 google doodle google doodle 6/4/19 google doodle 6th september google doodle 6/19/19 google doodle 6/22/18 google doodle 6/18/19 google doodle 6/4/2019 google doodle june 6 2019 google doodle roswell's 66th anniversary google doodle march 6 2019 june 6 google doodle july 6 google doodle november 6 google doodle march 6 google doodle june 6 2019 google doodle google doodle 7 march 2019 google doodle 7th march 2019 google doodle 7th march 2018 google doodle 7 march google doodle 7/3/19 google doodle 7/4/19 google doodle 7/29/18 google doodle december 7 march 7 google doodle december 7 google doodle november 7 google doodle february 7 google doodle july 7 google doodle january 7 google doodle google doodle 8 december 2019 google doodle 8 ball pool google doodle 8 march 2019 google doodle 8th march 2019 google doodle 8 march google doodle 8th january 8 best google doodle games top 8 google doodle games march 8 google doodle february 8 google doodle january 8 google doodle 8 best google doodles december 8 google doodle 8 ball pool google doodle august 8 2012 google doodle google doodle 9/11 google doodle 9 27 19 google doodle 9/27 google doodle 9 11 google doodle 9/20 google doodle 9-22-19 google doodle 9/30/19 google doodle 9 december 2019 9/11 google doodle december 9 google doodle 9/11 google doodle 2018 august 9 google doodle may 9 google doodle google 9/11 doodle 2019 9/21/18 google doodle no 9 11 google doodle google doodle 9/11/19 google doodle 9/27/18எப்பொழுதும் Google நிறுவனமானது தனது விடுமுறை காலத்தை doodle உடனேயே கொண்டாடும் அந்த வகையில் இந்த முறை Google நிறுவனம் தனது விடுமுறையை கிறிஸ்மஸ் Doodle உடன் கொண்டாடுகின்றது.


Doodle என்பது Google தனது தேடு பொரியினை குறித்த விடுமறை காலத்திற்கு ஏற்றல் போல் அலங்கரித்து கொண்டாடும். அந்தவகையில் கிறிஸ்மஸ் பாணியில் தனது அலங்கரத்தினை இந்த முறை Doodle ஆக Google நிறுவனம் மாற்றியுள்ளது.


இந்த Doodle ஆனது Google நிறுவனம் கடந்த 23 ஆம் திகதியில் இருந்து தனது பக்கத்தில் பிரசுரித்துள்ளது. இந்த அவருடம் முழுவதும் இந்த Doodle காணப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 


நன்றி  
தமிழால் இணைவோம்
Big Bit Tech 

Post a Comment

Previous Post Next Post