சமூக நலனுக்கான Microsoftன் திட்டம் - Carbon Negative

microsoft carbon negative office 365 outlook 365 onedrive microsoft 365 windows 10 word word online microsoft office powerpoint internet explorer microsoft word microsoft account sharepoint visual studio visual studio code surface pro microsoft outlook net framework onenote power bi powerpoint online microsoft surface excel online microsoft teams o365 surface go surface edge microsoft office 365 skype for business microsoft online office 2019 office 2016 surface pro 6 microsoft surface pro microsoft edge microsoft excel outlook office 365 internet explorer 11 net framework 4.5 windows update net framework 3.5 microsoft word online windows 10 update sql server portal office 365 microsoft office 2016 ms office windows 10 pro azure portal microsoft project visual studio 2017 office 365 mail outlook office microsoft security essentials silverlight microsoft access surface book 2 microsoft powerpoint satya nadella surface laptop windows store microsoft visual c++ microsoft surface go active directory net framework 4.0 microsoft office 2019 surface pro 4 microsoft windows ms word microsoft visio microsoft onedrive outlook account visual studio 2019 office 2010 surface book surface laptop 2 onenote online sql server management studio microsoft visual studio sccm windows 10 1809 visual c++ microsoft office 2010 microsoft surface laptop office 2013 office 365 home microsoft publisher azure devops outlook online windows 10 home windows server 2019 ms excel microsoft exchange windows 365 onedrive for business microsoft forms microsoft surface pro 6 microsoft outlook 365 windows server windows server 2016 microsoft net framework microsoft silverlight microsoft office online microsoft dynamics windows 10 upgrade microsoft office for mac ssms microsoft flow microsoft surface book 2 microsoft word free visual studio 2015 windows 10 1903 net framework 4 surface pro 5 microsoft planner movie maker windows 10 outlook 365 mail word 2010 microsoft office 2018 word 2016 microsoft office 2007 surface pro 3 microsoft laptop microsoft windows 10 power bi desktop microsoft paint microsoft office 2013 microsoft 360 ms office 2016 office 2007 ms access microsoft surface pro 4 net framework 4.7 zune ie11 office 365 business microsoft portal microsoft surface book sql management studio net framework 2.0 office for mac framework 4.5 surface book 3 outlook 360 internet explorer 10 navision microsoft imagine net framework 4.6 microsoft onenote microsoft visual c++ 2015 dynamics 365 word office windows movie maker windows 10 outlook owa visio online microsoft customer service microsoft sql server microsoft live microsoft to do mcsa microsoft power bi lync microsoft word 2010 windows surface ms paint intune dreamspark internet explorer 9 microsoft authenticator windows 10 enterprise microsoft translator exchange online grammarly for word windows 7 professional ms teams microsoft surface laptop 2 word 2013 ms office 2007 365 portal sharepoint online sql server express outlook web office 356 outlook web access ms word online microsoft sharepoint windows 10 s microsoft cloud microsoft office suite sql server 2017 internet explorer 8 office 365 personal microsoft remote desktop microsoft sway azure calculator windows 7 update microsoft essentials microsoft net framework 4.5 microsoft word 2007 windows 10 1803 outlook 2016 ms365 windows 7 sp1 surface pen microsoft word for mac mcse office 265 microsoft flight simulator security essentials visual studio 2010 office word sql express word 2007 windows surface pro windows 10 may 2019 update windows update troubleshooter surface studio 2 office 365 business premium office lens windows 10 mobile dotnet microsoft train simulator ms office 2019 microsoft office word surface headphones microsoft excel online excel 2016 free office microsoft intune sql server 2014 ms visio windows 10 education microsoft surface studio edge chromium excel spreadsheet microsoft word 2016 ms office 2010 sql server 2012 microsoft ignite microsoft update ms office 365 microsoft sql server management studio microsoft ai microsoft launcher windows 9 staffhub word for mac office 365 online word 365 azure ad office professional plus 2019 visual studio online windows defender windows 7 office professional plus 2016 visual studio 2013 outlook exchange microsoft tablet microsoft mouse microsoft money windows 7 home premium ms sql sharepoint designer windows 10 price visual c++ 2015 lumia 640 powerpoint 2016 clippy free microsoft office word excel microsoft surface pro 5 microsoft drive ms powerpoint 0ffice 365 windows server 2008 onenote 2016 sql server 2016 internet explorer 12 excel 2010 microsoft office professional plus 2016 microsoft visual c++ 2010 azure certification live gold microsoft store near me office suite outlook for mac windows mobile microsoft photos sticky notes windows 10 microsoft visual c++ 2017 microsoft licensing microsoft antivirus microsoft dynamics crm outlook 365 owa surface pro 2 visual studio express office 365 education windows office surface hub word free microsoft mahjong o365 portal microsoft wireless display adapter visual studio for mac azure active directory word 2018 microsoft dynamics 365 windows 10 free upgrade team foundation server 3d builder microsoft security synctoy microsoft stream outlookcom azure pricing surface dock microsoft surface pro 3 microsoft office picture manager office 365 business essentials office 2019 mac surface pro 2018 net framework windows 7 kaizala my visual studio net framework 3.5 windows 10 onedrive 365 ms word 2007 microsoft windows 7 outlook out of office update internet explorer windows 10 professional framework 4.0 azure pricing calculator vcredist_x64 microsoft movie maker exchange server microsoft surface studio 2 microsoft sql internet explorer for windows 10 microsoft surface 2 excel for mac microsoft office for students microsoft dynamics nav office for students azure storage explorer ms outlook visual studio 2012 microsoft keyboard adcenter windows essentials 2012 advanced excel win 10 pro ms sql server visio 2016 outlook 2010 word 2019 microsoft exchange server outlook 365 portal sql server 2008 microsoft bi sql server 2019 microsoft picture manager live outlook microsoft365login excel 2013 word online free microsoft online 365 outlook 2013 microsoft 365 business microsoft suite microsoft lumia portal microsoft online ms office 2013 microsoft home use program windows 1.0 office 2003 infopath microsoft powerpoint online azure stack word doc microsoft crm microsoft project 2016 server 2019 microsoft lync microsoft go windows 8.1 pro kms office 2016 windows server 2008 r2 microsoft mobile surface tablet microsoft dynamics ax microsoft visual c++ 2013 office 2019 professional plus my microsoft account sharepoint 365 microsoft internet explorer biztalk office home and business 2019 live account portal outlook outlook mobile windows 10 oem onedrive online sql server management studio 2017 pages to word windows mobile device center microsoft word 2013 windows 8.1 update silverlight mac windows 10 update 1809 microsoft directx windows 10 pro 64 bit surface pro 2017 kb890830 sql certification applocale powerpoint 2013 microsoft surface headphones microsoft windows 10 pro excel for dummies internet explorer 7 office 365 mac net framework windows 10 microsoft remote desktop mac microsoft surface pro 2018 microsoft visual studio 2017 surface 2 outlook business microsoft project online office 2017 sql server 2008 r2 microsoft office for mac free surface hub 2 netframe 4.5 microsoft education azure data studio microsoft safety scanner visio for mac microsoft excel 2010 microsoft net framework 4.0 windows 10 19h1 office 365 e3 excel 2019 microsoft office home visual c++ 2017 microsoft security essentials windows 7 microsoft defender hotmail new account microsoft visual c++ 14.0 microsoft c++ ms office for mac microsoft surface pen microsoft sam microsoft edge chromium office live office 2016 professional microsoft products surface dial free excel microsoft 365 mail windows security essentials 0x80240017 dynamics crm microsoft office outlook picture manager microsoft arc mouse my office 365 azure storage internet explorer 11 windows 10 c++ 2015 microsoft powerapps access database microsoft visio free microsoft lumia 640 directx 9 windows 10 visual c microsoft visual microsoft azure certification office home windows defender update sql server 2017 express excel 2007 microsoft studio office 365 owa sql express 2014 azure information protection ms project 2016 microsoft visual basic microsoft visual c++ 2008 microsoft framework microsoft mathematics ms dynamics windows server 2003 new surface pro office 365 price powerpoint 2007 windows 10 pro upgrade microsoft expression web latest windows 10 update microsoft andromeda visual basic 2010 office 35 outlook for android visual studio linux office 365 plans microsoft surface hub windows 7 sp2 azure marketplace internet explorer windows 7 ms publisher windows account microsoft visual c++ 2012 surface pro charger office home and business 2016 word office online ms flow microsoft computers windows embedded microsoft office 2019 professional plus microsoft surface book 3 microsoft office account microsoft live account microsoft pro windows 10 redstone 5 microsoft india microsoft office professional plus 2019 outlooks office account microsoft notepad azure service bus visual c++ 2010 microsoft visual c++ 2018 outlook 356 microsoft notebook microsoft surface keyboard office 365 sharepoint office 2016 mac microsoft office 2017 power bi pro ms project online ms word 2010 azure databricks word 2003 microsoft software office 365 pro plus surface pro laptop vcredist_x86 surface pro pen microsoft certified professional surface keyboard satya nadella education netframe 4.0 microsoft bookings windows mobile device center windows 10 visual studio 2008 axapta microsoft frontpage microsoft security essentials windows 10 visual c++ 2013 windows 10 news windows server 2016 essentials onedrive live ms office online surface pro keyboard surface pro lte access 2016 outlook inbox microsoft explorer microsoft navision godaddy office 365 microsoft surface pro 2017 microsoft mouse and keyboard center azure cosmos db ms office suite windows xp professional kb4462933 microsoft dreamspark microsoft network monitor microsoft office 360 winword azure backup microsoft office 365 home dynamics ax sql express 2017 microsoft word 2018 o365 mail azure iot windows surface laptop mail microsoft windows 7 enterprise window xp hotmail microsoft visio alternative microsoft infopath windows 10 anniversary update visio software visual studio enterprise windows server 2016 standard wireless display adapter outlook customer manager microsoft online services microsoft visual studio 2010 system center configuration manager microsoft office 365 personal windows insider program onedrive mac azure sql sql server management studio 2014 active directory domain services powerpoint for mac microsoft for mac microsoft 2016 outlook free windows defender windows 10 microsoft office 2003 kb4284848 microsoft surface pro 2 microsoft publisher free ms planner google outlook mcsa certification github microsoft sql management studio 2017 visio 2013 ms surface office 365 teams visual studio free microsoft headphones windows core os microsoft surface dock microsoft career d365 surface 6 dotnet 4.5 windows 10 update 1803 windows 10 april 2019 update sql server management studio 2012 windows update 1803 microsoft sculpt microsoft visual c++ 2005 office 365 free directx 12 windows 7 ms store microsoft maps microsoft skype microsoft expression encoder sharepoint 2019 surface pro i5 outlook 2007 microsoft publisher online microsoft office word 2007 microsoft outlook 2010 kb4482887 microsoft office excel windows 10 home 64 bit microsoft flow free sql operations studio microsoft code dynamics nav microsoft programs microsoft dynamics gp azure sphere microsoft excel 2007 azure sql database microsoft excel free visio 2019 sql server express 2014 microsoft for students power bi dashboard microsoft ice microsoft zune outlook onedrive remote desktop services sql express 2016 word docs microsoft word for students office 2010 full power bi service powerpoint 2018 redstone 5 surface mouse microsoft powerpoint 2010 office 365 enterprise e3 framework 4.7 microsoft bot framework windows word azure regions microsoft visio 2016 adblock edge microsoft edge for windows 7 microsoft surface tablet sql server configuration manager microsoft windows 10 upgrade windows edge dvd player for windows 10 windows 10 may update visio free mcse certification dotnet framework microsoft lumia 640 xl microsoft outlook online microsoft server microsoft office home and business 2016 microsoft access online windows 10 store sql server reporting services virtual studio msvc microsoft company microsoft portal 365 microsoft visio online visual studio c# microsoft visual studio code intune company portal microsoft visual c windows live mail windows 10 microsoft office professional plus 2010 call microsoft microsoft sccm microsoft basic display adapter microsoft windows update ms windows chromium edge microsoft access for mac microsoft office specialist teams online nadella microsoft bob microsoft owa nokia lumia 640 sql server 2016 express office online free 1809 windows 10 xna framework internet information services sql management studio 2014 surface pro 1796 surface pro docking station windows live account outlook for ios office 2013 full surface laptop 3 excel 365 office excel sql express 2012 free microsoft office for students msn 365 windows outlook windows 1809 update microsoft ignite 2018 office 365 account azure ml power bi online office 365 visio office visio office professional plus surface book pro ie 10 net framework 3.0 rd client visual studio professional office remote microsoft 10 onedrive storage microsoft visual studio 2015 microsoft sql server 2017 windows 10 lean microsoft research business central sql 2014 kb4338819 office 365 for students windows 7 professional 64 bit outlook 265 office mac 2019 azure cognitive services microsoft net framework 4.7 ms forms windows 10 pro oem microsoft office professional plus 2013 windows 10 1709 microsoft cognitive services power point 2010 microsoft ax sql 2017 exchange 2016 net framework 2 office update mcitp onenote 2019 sharepoint 2016 azure vm pricing office sway microsoft active directory onedrive pricing windows 10 insider preview microsoft office portal surface book 2 15 microsoft 2019 my outlook microsoft 2010 internet explorer 6 office forms ignite 2018 kb4489899 surface pro go office 365 university microsoft hub ms excel 2007 great plains software microsoft phones web outlook 365 surface 4 microsoft lifecam ms online microsoft laptop 2 microsoft surface mouse microsoft windows 10 home microsoft kaizala power bi certification azure monitor office access microsoft minecraft kb4493472 connect to exchange online powershell azure security center microsoft mvp outlook office owa windows 10 cost microsoft paint online msn hotmail outlook windows server 2018 azure search ms edge microsoft database word 2017 microsoft access 2016 excel 2018 framework 2.0 windows 10 redstone visual studio dev essentials azure services office 365 onedrive office 2007 full azure iot hub microsoft surface hub 2 web 365 microsoft usa office project word for mac free ms visual studio powerpoint to word office teams excel certification excel forum microsoft pc latest microsoft office lifecam sql server 2018 microsoft office home and business 2019 microsoft wireless mouse project 2016 microsoft visual c++ 2010 x64 hotmail customer service microsoft csp net framework windows 7 64 bit microsoft virtual wifi miniport adapter ms word in hindi azure pipelines kb4480966 ms surface pro office for mac 2019 drive outlook surface book 1 net framework 4.0 for windows 7 money plus windows 10 adk sharepoint designer 2013 microsoft windows movie maker azure cdn store microsoft windows 10 april 2018 update microsoft framework 4.5 kb4487345 sql server 2012 express webmatrix windows oem microsoft staffhub excel program microsoft expression microsoft office price surface arc mouse microsoft sticky notes microsoft virtual pc microsoft excel 2016 microsoft website windows 10 pro price powerpoint 2019 microsoft excel for mac hotmail onedrive microsoft publisher for mac windows 10 rs5 microsoft expression web 4 microsoft surface charger microsoft iis microsoft tfs surface go keyboard microsoft office professional 2016 office pro plus cognitive services kb4476976 surface docking station excel online free visual c++ 2012 microsoft baseline security analyzer microsoft identity manager arc mouse outlook office 365 mail visual studio professional 2017 microsoft kinect access 2010 visual c++ 2008 azure cost calculator microsoft word free online windows 360 azure ml studio visio 2010 new windows terminal net framework windows 7 32 bit office publisher microsoft delve microsoft vr microsoft pen office 2019 for mac kb4490481 microsoft exchange online grammarly for outlook microsoft hardware microsoft wireless keyboard windows 8 pro office icon windows server 2016 r2 windows 10 mail microsoft office update microsoft erp microsoft mappoint sql 2012 microsoft business microsoft word 2017 windows 10 linux subsystem windows surface go windows server essentials microsoft security essentials update ms sharepoint visual basic 2017 microsoft system center surface pro 2019 microsoft office mail bot framework windows 10 kms microsoft office access azure vm azure free dynamics 365 business central richcopy microsoft office certification barcode generator excel windows 10 defender microsoft 365 pricing windows server 2019 essentials office alternative upgrade from windows 7 to windows 10 mcsa windows server 2016 surface pro i7 microsoft office online free office 365 e1 azure for students ms excel in hindi azure mfa microsoft word 2019 ssms 2017 microsoft office professional microsoft office 2019 mac onenote alternative sql 2016 sql management studio 2012 windows xp update visual studio c microsoft expression encoder 4 visual studio code c++ office 2016 pro scdkey windows 10 windows 7 movie maker microsoft ignite 2019 visual studio enterprise 2017 mac office 2019 microsoft management console kb4487017 outlook new account microsoft office programs windows 10 virtual desktop azure firewall expression web windows 7 professional 32 bit surface pro 4 charger outlook desktop microsoft bluetooth mouse azure dns microsoft sql server 2014 microsoft nav onedrive personal internet explorer 11 for windows 7 64 bit microsoft black friday sharepoint 2013 microsoft teams online windows nt 4.0 msn hotmail news windows internet explorer account live skype word icon ms office 2018 word for students surface pro 3 charger surface pro type cover kb4284835 microsoft outlook 2016 word excel powerpoint microsoft note outlook office 365 owa mse update internet explorer 11 for windows 7 microsoft encarta microsoft applications azure analysis services microsoft office powerpoint surface pro 6 price office 10 msdn i tell you ms excel online hdinsight microsoft sql server 2012 office 2016 pro plus scsm bing microsoft translator sql server management studio 2008 dotnet 3.5 office 2019 home and business microsoft project for mac visio professional 2016 internet explorer 11 for windows 7 32 bit microsoft classic intellimouse microsoft word free for students ms word 2013 office 365 cost sharepoint server access 2013 windows defender windows 8 office 2013 professional plus directx for windows 10 microsoft laps microsoft home bing video search office professional microsoft band 2 microsoft events microsoft yammer remote connectivity analyzer onenote for mac windows 10 1903 update office picture manager surface charger windows 10 professional 64 bit word mobile microsoft book 2 microsoft project management microsoft lifecam studio word program o365 outlook word alternative kb4467682 microsoft 365 e3 1903 windows 10 ms exchange windows excel windows server 2016 datacenter microsoft excel certification sql studio microsoft intellimouse windows 10 operating system windows embedded standard 7 sketch2code cmd windows office for mac free kb4467107 microsoft services microsoft word for mac free windows 10 update 1903 microsoft 356 rdp windows 10 office windows 10 onedrive account microsoft and sony publisher 2016 microsoft vision surface pro black friday 2018 sql server integration services mdac bitlocker windows 10 home excel 2003 microsoft surface 6 microsoft sql management studio microsoft studio 2 mva microsoft azure traffic manager ms power bi outlook alternative microsoft office portable excel easy microsoft office 2016 for mac microsoft lens windows 2012 r2 microsoft surface pro laptop windows 10 1803 update microsoft office 365 business outlook 365 online ms sql server management studio sql server 2005 microsoft business center 0x80070666 zune mp3 windows 7 home intellimouse azure container service outlook customer service connect to office 365 powershell azure iot edge g suite sync for microsoft outlook internet explorer 10 for windows 7 microsoft c++ 2015 microsoft outlook mail power bi for mac microsoft office word online word office 365 sql server linux micro office ms sql management studio lumia 435 microsoft access 2010 ms account power bi pricing microsoft mixed reality qna maker azure database microsoft office visio office home & business 2019 microsoft power bi desktop visual basic 2010 express azure kubernetes service ie edge microsoft desktop microsoft bing microsoft flight simulator 2019 windows 10 dvd microsoft sql server express kmsauto office 2016 microsoft 2013 visual c++ 2005 microsoft office for windows 10 visual studio 2010 express microsoft connect azure sentinel microsoft hearts azure ai azure devops pricing surface go price microsoft xna excel alternative excel for beginners upgrade windows 8.1 to 10 ignite 2019 internet edge power bi premium microsoft office alternative microsoft access database microsoft project 2013 windows live movie maker windows 10 ms word 2016 azure ad premium onedrive windows 10 visual studio 2005 advanced filter excel excel software on microsoft surface go 2 windows 7 embedded azure expressroute microsoft imagine academy microsoft office 2016 full office home & business 2016 outlook cloud azure free tier edge insider office 2007 windows 10 office 365 f1 windows 2010 mcsa windows 10 microsoft smartphone lumia 640 lte office 365 exchange office 365 forms navision erp surface pro 4 keyboard internet explorer windows xp office 365 2019 c# excel office 365 e5 microsoft visual code microsoft powerpoint 2007 microsoft teams free msguides microsoft 2007 foldable keyboard surface go pen exchange server 2016 new windows 10 update ms project 2013 dotnetfx40_full_x86_x64 microsoft visual c++ 2008 x64 microsoft wireless desktop 900 ms onedrive windows vista home premium microsoft one common data service surface pro 6 lte ms money kb4469342 0365 portal seeing ai windows office 2016 microsoft office publisher waik crm online exchange online powershell microsoft webcam azure console sql server management studio 2016 windows 10 original kms office 2019 microsoft powerpoint 2016 nano server microsoft edge update microsoft outlook for mac internet explorer 11 for windows 8 online excel sheet office 365 premium net framework 2.0 windows 10 surface connect kb4493464 microsoft display adapter visio 365 azure files outlook safe microsoft security essentials 64 bit microsoft technology associate microsoft windows xp windows 10 retail exchange online protection microsoft applocale sql 2008 microsoft office professional plus office 365 enterprise surface pro price microsoft linux microsoft connectivity analyzer sony microsoft rdp mac life cam office linux net framework 1.1 cmd windows 10 outlook windows 10 surface pro 6 i7 azure paas map point azure virtual machine sql 2008 r2 office 365 linux microsoft pro 6 excel android kinect for windows azure kinect ms security essentials microsoft azure storage explorer microsoft surface 4 azure storage pricing microsoft edge windows 10 microsoft windows 10 update microsoft company store microsoft designer bluetooth mouse windows 10 may 2019 microsoft office customer service out of office outlook 2016 surface book 2 i7 bill gates microsoft microsoft word 365 net framework windows xp c++ 2010 microsoft 265 windows 10 update troubleshooter microsoft live mail xiaoice microsoft cloud services exchange server 2019 kb4483235 portal office 360 kaizala web microsoft office business azure docker surface book 2 15 inch ms sql express microsoft silverlight for mac office 2019 windows 7 surface tablet computers kb4493470 microsoft video sql server native client excel for mac free microsoft internet explorer 11 surface go 128gb visual studio 2017 express microsoft store windows 10 microsoft sql server 2016 windows 19h1 ms projects project online professional windows 10 1607 microsoft telefon surface pro dock microsoft office enterprise 2007 microsoft modern keyboard azure resource manager surface type cover remote desktop windows 7 kb4480116 microsoft project office 365 microsoft keyboard layout creator ms outlook 365 update internet explorer 11 hololens2 kb4338815 surface pro accessories office 15 microsoft equation office 2016 standard healthvault sql native client microsoft office linux windows 7 defender azure b2c microsoft activesync modern ie navision software surface computer project x cloud microsoft office package visio professional 2019 office 2010 sp2 microsoft messenger netframe 4.6 net framework 4.5 windows 7 refurbished surface pro word android microsoft security essentials for windows 7 64 bit microsoft professional program get office access 2019 carbon negative country the only carbon negative country in the world negative carbon footprint carbon negative country in the world negative carbon emissions carbon negative meaning negative emission negative carbon country center for negative carbon emissions negative co2 emissions only carbon negative country in the world co2 negative first carbon negative country negative carbon footprint country carbon negative companies co2 negative emissions klaus lackner asu the only carbon negative country countries with negative carbon footprint world's first carbon negative country negative carbon emissions country

Microsoft நிறுவனமானது தனது சமூக பங்களிப்பினை சமீப காலமாக அதிகரித்து வருகின்ற நிலையில் புதிதாக ஒரு திட்டத்தினை செயற்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது.

இந்த திட்டத்திற்கு Carbon Negative என பெயரிட்டுள்ளது. அதாவது எதிர்வரும் 10 வருடங்களுக்கு உலகளாவிய ரீதியில் காபனின் அளவினை குறைக்க பங்களிப்பினை செய்ய உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.


அத்தோட 2050 காலப்பகுதியில்  தங்களது உற்பத்தி சாதனங்களில் காபனின் அளவினை முற்றாக இல்லாமல் ஆக்குவதற்கும் தீர்மானித்துள்ளது.

இதற்கு மாற்றீடாக புதிய தொழில்நுட்பத்தினை கண்டறிந்து தங்களது சாதனங்களை அதனை நோக்கி நகர்த்த தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.


நன்றி
தமிழால் இணைவோம்
Big Bit Tech Tamil

Post a Comment

Previous Post Next Post